BLOG – Missen gemeenten de boot als ze niet in big data investeren?

Big_data

Gemeenten zoeken steeds wegen om hun middelen en mensen steeds effectiever in te zetten. Re-integratiebudgetten staan onder druk en de inzet van mensen wordt steeds belangrijker. Om de mensen op die plaats in te zetten waar ze het meeste resultaat kunnen halen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van beschikbare gegevens: big data.

 

Wat is big data en hoe kunnen gemeenten het inzetten?

Voor veel gemeenten zijn termen als big data en machine learning slechts vage termen. Er is overal op internet iets over te vinden, maar het is nog niet volledig duidelijk wat er allemaal mogelijk is. Welke waarde big data voor gemeente heeft en hoe het ingezet kan worden in gemeenten wordt in dit artikel uitgelegd.

 

Wat is big data?

Big data is letterlijk een enorme hoeveelheid digitale gegevens die niet meer met reguliere datamanagementsystemen onderhouden kunnen worden. Tegenwoordig kan er steeds meer en steeds sneller een steeds grotere variatie aan data opgeslagen worden. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer data van burgers digitaal beschikbaar. Maar het kunnen ook social media-updates zijn, cookies en weblogs, meterstanden, bedrijfsadministratie of gps-locaties van mobiele telefoons. Eigenlijk behoren alle soorten data tot de grote groep big data.

 

Voordelen gemeenten

Het combineren van grote hoeveelheden data kan waarde creëren en slimme oplossingen bieden voor het sociale domein. Deze oplossingen kunnen gemeenten veel tijd besparen en daarmee geld. Daarnaast kan er data gestuurd worden gewerkt. Denk eens aan de volgende onderwerpen.

Wij kunnen voorspellen wie er fraudeert met de bijstandsuitkering. Dit kunnen wij geanonimiseerd op persoonsniveau voorspellen. Een bijstandsuitkering kost al gauw €14.000,- per jaar. Door het oneigenlijk gebruik van uitkeringen tegen te gaan zult u als gemeente al gauw een hoop besparen.

Wie gaat er succesvol doorstromen binnen het schuldhulpverleningstraject en wie heeft er hulp nodig? Wij kunnen voorspellen wie er binnen specifieke fasen binnen het traject hulp nodig hebben. Het is belangrijk om gedurende het gehele traject te weten wie er succesvol gaat zijn en wie wellicht niet.

Succesvol re-integreren in de samenleving is een belangrijk onderwerp om het aantal uitkeringen tegen te gaan. Door te kijken naar het verleden kunnen patronen herkent worden in het succesvol re-integreren door verschillende mensen. Wie lijken er bijvoorbeeld op elkaar? Wie zitten er in dezelfde situatie? En welke interventies hebben zij ondergaan, waardoor zij succesvol zijn gere-integreerd? Deze werkwijze maakt het mogelijk om te voorspellen wie welke interventie moet ondergaan om succesvol te re-integreren.

Meer weten?

Totta data lab en Stimulansz hebben de krachten gebundeld en werken samen aan machine learning oplossingen binnen het sociale domein. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jesse Luk (Totta data lab) of Gerrit van Romunde (Stimulansz).

Posted on 7 december 2016

Share the Story

Back to Top