Business Intelligence: van ingewikkelde data tot acties met resultaat

Kleinere zilveren schaakstukken op een schaakbord en een groot gouden schaakstuk

Als je door de bomen het bos niet meer ziet binnen je organisatie…

…dan is het de hoogste tijd om Business Intelligence toe te passen. Ten minste, voor degenen die dit nog niet doen. Business Intelligence is namelijk al in 1865 geïntroduceerd en wordt steeds meer gebruikt vanwege de groeiende hoeveelheid data. Organisaties beschikken over veel gegevens die nodig zijn om betrouwbare en passende beslissingen te nemen. Toch blijkt dat – zelfs in 2017 – een groot deel van deze gegevens nog niet gebruikt wordt. Daar liggen twee redenen aan ten grondslag:

  1. Veel organisaties hebben geen goed beeld van de aard en de omvang van alle gegevens.
  2. Veel gegevens zitten ‘verstopt’ in meerdere systemen.

Dat is zonde, want je kunt veel meer uit deze ‘onbereikbare’ gegevens halen.

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen een organisatie. Dit proces zorgt ervoor dat de juiste informatie op het juiste tijdstip, bij de juiste personen in het juiste formaat terechtkomt. Ingewikkelde data wordt omgezet tot inzichtelijke informatie. Dit moet vervolgens leiden tot actie binnen een organisatie. Met de moderne BI is het dus mogelijk om alle gegevens op te halen uit diverse plaatsen binnen een organisatie.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het uitvoeren van Business Intelligence bestaat in principe uit vier stappen:

  1. Gegevens verzamelen uit meerdere systemen
  2. De verzamelde gegevens aanpassen, zodat je deze met elkaar kunt vergelijken
  3. De aangepaste gegevens analyseren en omzetten naar bruikbare informatie
  4. Deze bruikbare informatie presenteren

Het soort gegevens dat verzameld wordt, kan ontzettend variëren. De gegevens zijn onder andere afkomstig uit CRM-systemen, financiële software en logistieke software. Het proces waarin deze gegevens worden verzameld, wordt ook wel datamining genoemd. Het aanpassen en inzichtelijk maken van deze gegevens leidt tot Key Performance Indicators (KPI’s); belangrijke indicatoren van bedrijfspresentaties. Bekende KPI’s zijn klanttevredenheidsindicatoren en verkoopcijfers. Maar hier blijft het niet bij. Deze gegevens leiden niet alleen tot inzichtelijke KPI’s, maar ook tot relevante conclusies over de concurrentie en de marktsituatie.

Een ‘slimmere’ organisatie

Het doel van Business Intelligence is een organisatie slimmer maken. Er moet uiteindelijk competitief voordeel worden gecreëerd, want iedereen wil tegenwoordig de concurrent voor zijn. Daarom wordt er ook zoveel waarde gehecht aan Business Intelligence; het eindproduct van dit proces is ten slotte beslissingsondersteunende informatie. Het gevolg hiervan is dat je makkelijker strategische beslissingen kunt nemen. Op welke markten kun je je het beste begeven? Aan welke klantgroepen verdien je het meeste geld? Wat is jouw concurrentiepositie? Dit soort vragen kun je feilloos beantwoorden na het toepassen van Business Intelligence.

Wie maken er gebruik van?

Oorspronkelijk maken verzekeraars en banken veel gebruik van de BI-software, omdat informatievoorziening centraal staat in hun werkzaamheden. Maar de populariteit van BI groeit enorm. Naast multinationals zoals Shell en Philips, maken ‘kleine’ ondernemingen er nu ook vaker gebruik van. Het gebruiken van BI wordt nog net geen verplichting voor alle ondernemingen, als je kijkt naar de exponentieel groeiende hoeveelheid data. Er zijn niet voor niets complete opleidingen die zich volledig richten op Business Intelligence.

De toegevoegde waarde van Business Intelligence

Nu rest ons nog maar één prangende vraag: waarom is Business Intelligence van zoveel waarde voor een organisatie? Naarmate een organisatie groeit in omvang en complexiteit, worden er vaak verschillende systemen gebruikt om data vast te leggen. Deze systemen staan vaak niet met elkaar in verbinding en leveren losse rapporten op. Hier is geen touw aan vast te knopen; het is lastig om hier één algemene conclusie uit te trekken. Business Intelligence kan dit juist wél. Hoe groter je bedrijf, des te beter Business Intelligence van pas komt…

 Business Intelligence groeit

Waarborging van data is belangrijker dan ooit, en dat zie je ook terug in het feit dat BI gaat uitbreiden. Sinds kort is Location Intelligence op de markt gebracht. Hierbij worden de bedrijfsgegevens geanalyseerd aan de hand van ruimtelijke data. Dankzij het groeiende ruimtelijke bewustzijn – mede dankzij Google Maps en routenavigatiesystemen – neemt deze variant snel toe. En ook dit zorgt weer voor nuttige inzichten. Het zal dus bijna niet meer voorkomen dat er géén relevante inzichten voortkomen uit data…

Want to know more?

Ben je benieuwd naar wat wij nog meer in petto hebben als het gaat om data science? Neem dan contact op met Jesse Luk via jesse@tottadatalab.nl. Je kunt natuurlijk ook even bellen naar 020 514 1328.

Posted on 20 september 2017

Share the Story

Back to Top