Gamification maakt het leven een stuk minder saai

Stereotypering

Bij het woord ‘gamen’ zien mensen vaak bepaalde stereotypes voor zich. Maar van deze stereotypering is bijna geen sprake meer; vrijwel iedereen raakt dagelijks betrokken bij de gamewereld. De eenvoudige, dagelijkse en saaie werkzaamheden worden – zonder dat we dit doorhebben – opgefleurd met technische elementen uit de gamewereld.

Wat is gamification?

Het principe van gamification is niet nieuw, want we spelen al eeuwen spelletjes. Tijdens het spelen van een spel word je verleid, vastgegrepen, gemotiveerd en verbonden met je medespelers. Deze emoties willen we niet alleen ervaren bij echte spellen, maar ook in het alledaagse leven. Dit is waar gamification over gaat; deze positieve emoties creëren in de echte wereld door middel van speltechnieken. Gamification is dus het toepassen van gametechnieken in niet-game omgevingen. Motiverende spelelementen worden dus vertaald naar dagelijkse bezigheden zoals werk.

Wat heeft het voor zin?

Bij gamification verrijk je de ervaring van de gebruikers. Je motiveert ze; gedrag stimuleren is het belangrijkste. Het is de bedoeling dat er een verandering plaatsvindt op lange termijn, zoals productiever zijn op je werk. Je speelt hierbij in op de intrinsieke motivatie van de gebruikers. Dit is de motivatie die écht uit de persoon zelf komt. Dit is vaak de achterliggende reden dat mensen dingen doen, simpelweg omdat ze dit gewoon willen. Op deze manier nestelen de elementen uit games zich geruisloos in ons leven, met als doel het menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen. Het Internet of Things zal er uiteindelijk voor zorgen dat de gebruikerservaring beter wordt, omdat er bij gamification gebruik wordt gemaakt van allerlei tools die met elkaar in verbinding staan en wereldwijd registreren wat er allemaal gebeurt. Door bij gamification gebruik te maken van de feiten die hieruit voortkomen, komt gamification veel beter uit de verf. Het speelt namelijk écht in op de behoeften van de consument.

Net echt

Daarnaast gaat het uiteindelijk niet om de beloning of de prijs die je krijgt. Laten we het spel Super Mario als uitgangspunt nemen. Het uiteindelijke doel is het redden van de prinses, maar daar doe je het niet voor. Die prinses had net zo goed een taart of een zak geld kunnen zijn. Het gaat om de zogenaamde ‘experience’ van de speler die wordt versterkt door de wondere wereld, de blokkades, de muntjes, de tools en de vijanden. Deze elementen maken het spel een beleving; gamification voert deze beleving door in het alledaagse leven. Beloningen en prijzen worden dus nog wel gebruikt, maar zijn zeker niet het belangrijkst.

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn talloze voorbeelden van gamification die afkomstig zijn uit de gezondheidszorg, de economie, het onderwijs, de technieksector, de politiek, et cetera. Een beroemd en doeltreffend voorbeeld is het Hope Soap-project in Kaapstad. Men verspreidde doorzichtige zeepjes waarin een speelgoedje zat verstopt. Deze was slechts te bereiken na langdurig gebruik van de zeep en had een positief effect. Meer kinderen wasten uiteindelijk hun handen en dat had minder ziektes als gevolg. Een ander voorbeeld is een project dat is uitgevoerd in een metrostation in Stockholm. De trap – naast de roltrap – was ‘veranderd’ in een piano, inclusief de oplopende klanken als je een stap zette op één van de toetsen (traptreden). Het resultaat was dat meer dan 60 procent van de bezoekers van het metrostation die dag de trap nam in plaats van de roltrap. En dat allemaal door die verhoogde fun-factor.

Gamification en de marketingswereld

Gamification is een trend die door steeds meer bedrijven wordt toegepast. Door de toegenomen concurrentie wordt het voor deze bedrijven een steeds grotere uitdaging om uniek te zijn en de klant aan zich te binden. De klanten gaan voor de beste ervaring, dus dan is de keuze voor gamification snel gemaakt. Maar gamification in de vingers krijgen doe je niet zomaar. Het vergt ontzettend veel kennis op het gebied van design, speltechnieken en psychologie. Als je klakkeloos wat spelelementen toevoegt aan één van je tools, werkt dit niet. Gamification is géén online game waarmee je je business doelstellingen bereikt. Het gaat over de intrinsieke motivatie van werknemers. Spelenderwijs wordt gedrag veranderd, betrokkenheid gecreëerd en kennis overgedragen.

In alle soorten en maten

Je kunt gamification toepassen op grote en op kleine schaal. Dit kan op grote schaal door een nieuwe game te creëren waarmee deze doelen bereikt worden. Dit kan ook op kleinere schaal; in dit geval voeg je slechts enkele elementen (mechanics) toe uit games. Voorbeelden van elementen zijn badges, balkjes en scores. En deze mechanismes zijn juist de kracht van gamification. Een goed en speels design kan goede content verrijken, maar als je content slecht is, werkt het niet. Het sterkste punt is dat zij mensen iets zonder dwang kunnen laten doen. We kunnen dus zeker concluderen dat ons werk er in de toekomst niet saaier op wordt. Fun is the future!

Want to know more?

Ben je benieuwd naar wat wij nog meer in petto hebben als het gaat om data science? Neem dan contact op met Jesse Luk via jesse@tottadatalab.nl. Je kunt natuurlijk ook even bellen naar 020 514 1328.

Posted on 4 oktober 2017

Share the Story

Back to Top