Collega Adriaan Ackers sprak op de Education Day van MOA/NIMA

Adriaan spreekt op de MOA/NIMA Education Day over de gevolgen van de PIA voor big data

Education Day van MOA/NIMA

Afgelopen dinsdag 21 november vond de MOA/NIMA Education Day plaats in Amstelveen. Totta data lab was hierbij aanwezig! Onze collega Adriaan Ackers was gevraagd om te spreken. Hij gaf een presentatie over welke invloed de nieuwe Europese privacyverordering en de bijbehorende PIA gaan hebben op het vakgebied Insights & Analytics.

 

De invloed van de Privacy Impact Assessment (PIA)

Tijdens deze Education Day stond de nieuwe Europese privacyverordering centraal. Dit betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze GDPR zal naar verwachting op 25 mei 2018 van kracht worden. Dit houdt in dat je verplicht een Privacy Impact Assessment (PIA) moet uitvoeren als je met persoonsgegevens werkt. Maar wat voor gevolgen zal dit hebben binnen ons vakgebied? Deze nieuwe wetgeving – en de impact hiervan – werd toegelicht door drie verschillende sprekers vanuit diverse invalshoeken.

 

De keerzijde van big data

Adriaan lichtte toe dat de toename van data en de rekenkracht van computers het mogelijk maken om de klant op individueel niveau te voorspellen. Dit gebeurt door middel van complexe statistische modellen. De combinatie van big data en kunstmatige intelligentie is dus perfect voor economische groei. Sinds de PIA in het leven geroepen is, wordt dit wellicht anders. De PIA stelt namelijk strenge eisen aan het gebruik van persoonsgegevens. Hierbij komen veel vragen kijken. Wat kan er nog met data, en wat mág er nog met data? Wordt de kracht van marketing minder door de nieuwe regels? Adriaan legde dit uit aan de hand van praktijkvoorbeelden van Totta data lab.

Het was een erg succesvol en interessant evenement. En we zij heel blij met alle positieve reacties die we hebben mogen ontvangen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar info@tottadatalab.nl voor meer informatie.

Posted on 27 november 2017

Share the Story

Back to Top