Radio Frequency Identification identificeert alles en iedereen

Ingezoomd op een creditcard; dit is een voorbeeld van Radio Frequency Identification (RFID)

Identificatie op afstand

Radio Frequency Identification is in korte tijd enorm populair geworden. Deze techniek is een vorm van identificatie door middel van radiogolven en signalen. Het vaststellen van gegevens kan op een zekere afstand gebeuren. Gedurende de identificatie wordt gebruikgemaakt van een leesbare chip, wat de techniek erg gebruiksvriendelijk maakt. Denk hierbij aan koelkasten die precies weten wat de huidige voedingsvoorraad is. Daarnaast wordt RFID ingezet bij bijvoorbeeld sleutels, toegangspasjes, OV-chipkaarten, bankpassen, patiënten, huisdieren en tickets. RFID is niet alleen gebruiksvriendelijk vanwege de grootte van de chip, maar ook extreem goedkoop en eenvoudig om toe te passen.

Wat is Radio Frequency Identification (RFID)?

Radio Frequency Identification is (RFID) is een manier waarmee unieke personen en objecten geïdentificeerd kunnen worden. Er wordt vanaf een afstand informatie afgelezen en opgeslagen van zogenaamde RFID-tags, oftewel de chip. Deze kunnen zich niet alleen in objecten bevinden, maar ook in personen of dieren. RFID-tags zijn minuscule chips die een identificatiecode bevatten. Je kunt de RFID-tag dus zien als de opvolger van de streepjescode. Er kan nu meer informatie worden opgeslagen, de chip kan onzichtbaar worden verwerkt en het is niet meer nodig om de chip langs een scanner te halen. Daarnaast zorgt de extensie van RFID, Near Field Communication (NFC), voor meer mogelijkheden. Door middel van NFC kan er in twee richtingen worden gecommuniceerd. Daarnaast zorgt NFC ervoor dat de ontvangen signalen zelfstandig verwerkt kunnen worden.

De RFID-tags

RFID-tags kunnen voor ontelbaar veel toepassingen worden ingezet. Daarnaast kan de hoeveelheid data verschillen van enkele bits tot meer dan 1 megabit. Al deze mogelijkheden vertalen zich uiteraard in de prijs. Zo kan een eenvoudige passieve tag voor 30 eurocent aangeschaft worden, terwijl een complexe actieve tag 100 euro kan kosten. Dit hangt allemaal af van het soort tag: actief, semi-actief of passief.

-Actieve tags hebben een batterij en kunnen worden gelezen met een reader. Deze reader verzendt en ontvangt radiogolven door middel van een antenne. Actieve tags kunnen een grote afstand overbruggen wat betreft het verzenden van het signaal. Deze afstand kan oplopen van 100 meter tot enkele kilometers.

-Semi-actieve tags hebben ook een batterij, maar antwoorden alleen op een ontvangen signaal. Semi-actieve tags hebben geen eigen energiebron en genereren zelf dus geen signalen. Ze benutten daarentegen het elektromagnetische veld van een reader om gegevens te ontvangen. Aangezien deze tag beperkter is dan de actieve tag, kan de afstand tussen de chip en de computer niet langer dan 5 meter zijn.

-Passieve tags zijn eigenlijk chiploze tags. Deze worden gebruikt voor eenvoudige identificatie, zoals diefstalpreventie. Dit zijn eigenlijk geen RFID-tags, omdat ze geen uniek identificatienummer bevatten. Deze tags geven daarom ook pas informatie vrij als reactie op een specifiek radiosignaal.

De voordelen

De voordelen van het toepassen van RFID zijn oneindig. Hieronder een greep uit de vele voordelen:

-Er is geen fysiek contact nodig tijdens het identificatieproces

-Er is geen zichtlijn nodig; dit is wel het geval bij een streepjescode

-Vele honderden codes kunnen in enkele seconden worden gelezen

-Veel grotere afstanden zijn mogelijk dan bij de streepjescode

-Vervalsen van RFID-tags is veel complexer dan bij de streepjescode

-Door de unieke codering wordt productvervalsing lastiger en/of snel opgespoord

-Streepjescodes kunnen onleesbaar worden door bijvoorbeeld vuil; bij chips kan dit niet

De nadelen

Helaas zitten er ook aan deze technologische ontwikkeling nadelen verbonden. Allereerst is het moeilijk om het signaal af te schermen, waardoor de privacy in het geding kan komen. Dit is vooral het geval met paspoorten en medische dossiers. Daarnaast zijn chips niet altijd zichtbaar of te verwijderen, waardoor je er voor lange tijd aan vast zit. Dit betekent dat veel voorwerpen overal te traceren zijn. Dit is gunstig in het geval maar diefstal, maar ongunstig als je kijkt naar privacy. Daarnaast kunnen RFID-technieken medische apparatuur op afstand verstoren en elektromagnetische straling veroorzaken.

De toekomst

Toch is het vrijwel zeker dat RFID een grote rol gaat spelen in de toekomst. Deze technologie maakt het mogelijk om zowel minuscule als hele grote producten met een computer te laten communiceren. Bovendien is er – in de meeste gevallen – geen batterijvoeding nodig. Door de eenvoudige en unieke identificatie van producten, dieren en mensen zullen allerlei logistieke processen verbeterd worden. Men verwacht niet voor niets dat RFID de komende jaren in bijna alle sectoren toegepast gaat worden.

Want to know more?

Ben je benieuwd naar wat wij nog meer in petto hebben als het gaat om data science? Neem dan contact op met Jesse Luk via jesse@tottadatalab.nl. Je kunt natuurlijk ook even bellen naar 020 514 1328.

Posted on 20 december 2017

Share the Story

Back to Top