Wat is yield management en wat levert het op?

Wat is yield management?

Om weer even het geheugen op te frissen: wat is yield management? Yield management is een geavanceerde vorm van scenarioplanning waarin oneindig aantal mogelijkheden worden doorzocht in een optimalisatie-algoritme. Eerst wordt een doelstellingsfunctie opgesteld om te optimaliseren naar waarde of aantallen. Met het optimalisatie-algoritme zoek je vervolgens de optimale combinatie van parameters. Bijvoorbeeld het optimaliseren van bezettingsgraad van een parkeergarage door de prijsparameters te variëren of het heralloceren van marketingacties per klant voor een optimale klantbase.

 

Een voorbeeld van yield management

Om klanten te behouden zijn door de marketingafdeling twee acties bedacht: actie a en actie b. Door het inzetten van algoritmes weet je welke klant je het beste kan benaderen met welke acties. Helaas kost elke actie geld of zijn de middelen beperkt.

Bijvoorbeeld: een groep klanten is geneigd om geen klant meer te blijven na het doen van een marketingactie. Op deze groep wil je geen actie uitzetten. Van het andere deel van de klanten is de kans dat ze blijven groter bij actie a en/of b. Daarom zou je actie willen uitvoeren bij klanten waarbij de kans dat ze blijven het hoogste is (retentie is het hoogste). Maar is dat wel een optimale keuze?

 

De oplossing

Stel dat actie b verreweg de populairste actie onder de klanten is, maar dat het ook de duurste actie is. Hoe zorg je ervoor dat je de acties optimaal inzet? Bijvoorbeeld door te kijken naar de klanten die minder snel ingaan op actie a als b (maar waarbij actie a nog steeds een aanzienlijke verhoging geeft in de kans om klant te blijven ten opzichte van geen actie te doen), krijgen in bovenstaand voorbeeld actie b totdat het budget op is. Als er bij dit actieprofiel toch gekozen wordt voor actie a, dan kunnen meer klanten behouden worden. Een andere klant kan dan gebruikmaken van actie b, die anders met hoge waarschijnlijkheid geen klant was gebleven.

Yield management rekent de scenario’s door met verschillende acties aan verschillende combinaties van klanten en kiest de optimale verdeling van marketingacties binnen gegeven budgetrestricties.

 

Meer over Yield management op 6 september

Dit is slechts een van de vele voorbeelden van hoe je met yield management je winst kan verhogen. Tijdens de Kennisbyte op 6 september gaan we hier dieper op in. Tijdens deze kennissessie gaan we onder andere in op het opstellen van een doelstelling, het combineren van doelstellingen, het bepalen van restricties en tal van toepassingsmogelijkheden.

 

Programma 6 september 2018

15:30 – 15:45: Inloop
15:45 – 16:00: Ontvangst en welkom – Jesse Luk
16.00 – 16.45: Yield Management – Sabine den Daas
Vanaf 16.45: Borrel

 

Aanmelden

De Kennis Byte is er voor vakgenoten en geïnteresseerden die zich willen blijven ontwikkelen en specialiseren. Aanmelden is gratis. Je bevestigt je aanmelding door een mailtje te sturen naar kennisbyte@tottadatalab.nl.

 

De locatie

Kennis Byte #3 vindt plaats op ons nieuwe kantoor!

Het adres:
Burgemeester Stramanweg 105-F (4e verdieping)
1101 AA Amsterdam

Posted on 27 juli 2018

Share the Story

Back to Top