Gemeentelijke fraudedetectie

Veel groene appels en één rode appel

Een pilot over uitkeringsfraude

Uitkeringsfraude is een onderdeel van onze gemeentelijke werkzaamheden rondom fraudedetectie. Binnen de afdeling Werk en Inkomen van enkele gemeentes hebben wij een pilot gestart met betrekking tot het voorspellen van uitkeringsfraude. Door middel van machine learning en (big) data kan er namelijks steeds beter voorspeld worden of iemand fraude pleegt.

Onze voorspellingen geven heel nauwkeurig aan hoe groot deze kans is; deze wordt uitgedrukt in een percentage. Wij werken alleen met gegevens die geanonimiseerd zijn middels een persoons-ID. De bijbehorende voorspellingen worden vervolgens teruggekoppeld aan de desbetreffende gemeente. De sociale recherche van de gemeente onderzoekt daarna of deze persoon daadwerkelijk fraude pleegt.

Gerichter fraude opsporen

Het fraudemodel draagt bij aan een efficiënter en effectiever opsporingsproces. De sociale recherche is op deze manier minder tijd kwijt aan het opvolgen van ‘willekeurige’ aanwijzingen, aangezien zij met de uitkomsten van het model gerichter aan de slag kunnen gaan. Er is ten slotte op persoonsniveau aangegeven bij wie de kans groot is dat diegene fraude gaat plegen.

Wij werken binnen het sociale domein nauw samen met stichting Stimulansz. Stimulansz helpt ons om de gemeentelijke processen beter te begrijpen, waardoor het voorspellende model meer waarde krijgt. Daarnaast adviseert Stimulansz ons en gemeentes over de integratie van het voorspellende model in de gemeentelijke werkprocessen.

Wil je binnen jouw gemeente ook meer doen met data én effectiever fraude opsporen? Stuur ons dan een bericht.

Back to Top