Woningcorporatie Portaal: datagedreven klantprofielen

Portaal logo

Introductie

Totta data lab heeft – samen met woningcorporatie Portaal – datagedreven klantprofielen ontwikkeld op basis van het gewenste type contact en de betrokkenheid van de klanten.

Onderzoeksvraag

Portaal wil verschillende typen huurders op een passende manier benaderen, bijvoorbeeld met het aanbod om zonnepanelen te installeren. Daarom is de onderzoeksvraag als volgt: is het mogelijk om met de beschikbare klantgegevens datagedreven klantprofielen op te stellen, om vervolgens de juiste manier van benaderen per klantprofiel te bepalen?

Oplossing

Totta data lab heeft een clusteringsalgoritme ontwikkeld. Dit algoritme is vervolgens toegepast op zowel de interne data van Portaal als de gegevens uit de Leefbarometer. Het algoritme is volledig geïmplementeerd binnen de systemen, zodat de klantprofielen elke maand up-to-date worden gemaakt.

Doorlooptijd

De totale doorlooptijd is 12 weken, waarvan 8 weken besteed worden aan dataselectie en de ontwikkeling van het algoritme.

Resultaat

Aangezien Portaal het algoritme structureel inzet, heeft zij een beter inzicht in de (communicatieve) behoeften van haar klanten.

Back to Top