PWN: classificatie van e-mails en contactformulieren

PWN logo

Introductie

Totta data lab heeft voor PWN (Water&Natuur) een maatwerk algoritme ontwikkeld. Hiermee kunnen e-mails en contactformulieren worden gecategoriseerd op basis van het onderwerp en de urgentie.

Onderzoeksvraag

PWN heeft op dit moment veel data beschikbaar rondom klantcontact. Is er meer mogelijk met deze data, zodat PWN zowel efficiënter als klantvriendelijker kan gaan werken?

Oplossing

Totta data lab heeft de datastructuur van PWN in kaart gebracht, en vervolgens getest of de data geschikt is voor het ontwikkelen van voorspelmodellen, oftewel algoritmes. Dit bleek het geval te zijn. Daarom is een e-mailclassificatie algoritme ontwikkeld dat e-mails en contactformulieren indeelt in categorieën, op basis van zowel inhoud als urgentie.

Doorlooptijd

De Data Deep Dive – het beoordelen van de data – heeft totaal 10 weken in beslag genomen. De ontwikkeling van het algoritme had een doorlooptijd van 8 weken.

Back to Top