Ons officiële algoritmekeurmerk

Algoritmes

Totta data lab heeft, in samenwerking met Verdonck, Klooster & Associates (VKA), een keurmerk ontwikkeld voor algoritmes. In ons officiële persbericht lees je over de lancering van het keurmerk en waarom we hiervoor gekozen hebben. Transparantie staat bij ons voorop; daarom is ons keurmerk is gebaseerd op onze 7 design principles voor algoritmes.

Behoefte aan een kort, krachtig en allesomvattend overzicht van ons algoritmekeurmerk? Bekijk dan snel deze flyer. Wil je meer details, uitleg en info? Lees dan vooral door!

Een onafhankelijke audit

Totta data lab en VKA hebben samen een algoritme-normenkader ontwikkeld. Hiermee toetsen wij of jouw algoritmes werken zoals ze bedoeld zijn, zodat jouw stakeholders kunnen vertrouwen op een correcte ontwikkeling en een correct gebruik van algoritmes. Dit bereiken we door een onafhankelijke audit uit te voeren.

Het resultaat: een helder auditrapport

Het resultaat van de audit is een rapport waarin de resultaten, de conclusies en de verbeterpunten zijn samengebracht van het onafhankelijk uitgevoerde onderzoek. De rapportage beschrijft niet alleen de aanpak van de uitgevoerde audit, maar ook – per norm – de geconstateerde bevindingen en eventuele verbeterpunten. Naast deze bevindingen bevat het eindrapport conclusies en aanbevelingen.

Het doel: verantwoorden en verbeteren

Ons product is de oplossing voor de betrouwbaarheidseisen en de roep om transparantie die aan eindverantwoordelijken worden gesteld. De audit stelt je tevens in staat om gerichte maatregelen te treffen, zodat de betrouwbaarheid van de algoritmes vergroot wordt.

Hoe werkt het?

Stap 1: Audit intake

Tijdens de intake lichten wij de audit aanpak en het normenkader toe en stellen wij een initiële lijst van de gewenste documentatie op. Tevens bespreken wij de verwachte benodigde inspanning van jouw medewerkers voor de toetsing.

Stap 2: Audit voorbereiding

Voorafgaand aan de feitelijke audit voeren wij een documentstudie uit. Op basis van de door jou verstrekte documentatie en broncode, bereiden wij de audit verder voor.

Stap 3: Audit uitvoering

Gedurende een aantal dagen voeren wij de audit on-site uit bij jouw organisatie. Naast interviews met betrokkenen, voeren wij code reviews uit en beoordelen onze data scientists jouw algoritme.

Stap 4: Audit rapportage

Als eerste stap bieden wij jou een conceptversie aan van het auditrapport binnen het hoor- en wederhoor proces. Dit houdt in dat wij de feiten – samen met jou – afstemmen op juistheid. Het is vervolgens aan ons om te bepalen of de feiten afdoende zijn om aan de norm te voldoen.

Stap 5: Eindpresentatie

Eventuele opmerkingen en aanvullingen op de feiten verwerken wij in de definitieve versie van het eindrapport. In een eindpresentatie lichten wij de hoofdconclusies en belangrijkste bevindingen van het uitgevoerde onderzoek toe. Hierdoor wordt het duidelijk welke verbeteracties getroffen moeten worden om de betrouwbaarheid en transparantie van het algoritme te borgen.

Audit door gekwalificeerde auditors

Bij het uitvoeren van onze auditwerkzaamheden houden wij ons aan de kwaliteitscriteria van de NOREA. Daarnaast borgen wij dat het onderzoek is gebaseerd op een deugdelijke grondslag en we zorgen ervoor dat hoor- en wederhoor over de bevindingen plaatsvindt.

Bij ons werken de RE/CISA-gecertificeerde auditors en algoritmedeskundigen die jij nodig hebt. Per audit worden de resultaten gereviewd door een collega-auditor. Ten slotte stemt het auditteam regelmatig de voortgang van de audit met je af, zodat je snel weet of de algoritmes het vertrouwen van jouw klanten waard zijn.

Interesse?

Indien je meer wilt weten over ons keurmerk of interesse hebt om je algoritmes te laten controleren, neem dan contact op met Jesse Luk via j.luk@bluefield.eu of 06-22202511.

 

Back to Top