Sentiment Analysis

Een man met twee A4'tjes in zijn handen; één met een blije smiley (voor zijn gezicht) en één met een verdrietige smiley

Wat bedoelen klanten écht?

Door Sentiment Analysis op de juiste manier te gebruiken, wordt het mogelijk om op systematische wijze de emotie van een tekst te achterhalen, te identificeren en te karakteriseren. Stemmingen en meningen die mensen via sociale media met elkaar delen over jouw organisatie, producten en/of concurrenten, kunnen op deze manier gemeten worden.

Natural Language Processing

Sentiment Analysis gaat uiteraard verder dan het tellen van woorden; er wordt gebruikgemaakt van Natural Language Processing (NLP) en statistische methoden om sentiment te identificeren. Dit is een iteratief proces. Allereerst moet het algoritme leren welk gevoel er achter woorden en combinaties van woorden schuilgaat binnen een bepaald domein. Wij bieden niet alleen deze algoritmes aan, maar ook algoritmes die rekening houden met sarcasme, ironie en andere vormen van spreektaal die invloed hebben op het sentiment van teksten.

Onze data scientists hebben veel ervaring met het implementeren van sentimentanalyses in specifieke branches met afwijkende tekststructuren. Zo kunnen wij voor bijvoorbeeld een ziekenhuis of een klantenservice inschatten wat het sentiment is vanuit respectievelijk patiënten en klanten.

Back to Top