Sité: de woonwens van huurders en woningzoekenden voorspellen

Logo Site

Teaser

Totta data lab heeft – in samenwerking met Sité woondiensten – een algoritme ontwikkeld dat de woonwens van huurders en woningzoekenden over 5 jaar voorspelt op individueel niveau.

Onderzoeksvraag

Op dit moment zijn er allerlei rapporten beschikbaar met de woonwensen van ondervraagden van eerdere onderzoeken. In hoeverre de woonwensen van de ondervraagden werkelijkheid zijn geworden, is echter niet bekend. In welk type woning gaan de ondervraagden daadwerkelijk wonen? Komt dit type woning overeen met hun woonwensen? En wat is de werkelijke behoefte omtrent sociale huurwoningen? Hoe ontwikkelt de vraag naar deze woningen zich de komende 5 jaar?

Oplossing

Zowel de eerdere verhuizingen als de woonwens(en) van de ondervraagden zijn in kaart gebracht aan de hand van het daadwerkelijke zoekgedrag van de woningzoekenden op het portaal. De oplossing is volledig datagedreven: er wordt uitgegaan van daadwerkelijk gedrag, en niet van resultaten van een steekproef (Actual versus Stated behaviour). De individuele patronen die uiteindelijk naar voren kwamen, zijn gegeneraliseerd naar de toekomst.

Doorlooptijd

Het totale project duurt 20 weken, en dit is inclusief het ontsluiten van de data omtrent woningzoekenden.

Resultaat

Door het algoritme heeft Sité beter inzicht in de woonwensontwikkeling van huurders en woningzoekenden. Het algoritme is gebaseerd op daadwerkelijke verhuizingen en woonwensen. Daarom is het algoritme een waardevolle toevoeging aan de uitkomsten van bestaande steekproeven en ervaringen wat betreft woningvoorraadbeheer.

Back to Top