Fraud & Churn prediction

Het opsporen van fraude kost veel tijd én veel mankracht. Het doel van fraudedetectie is om met zo min mogelijk middelen, een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het voorkomen, bestrijden en opsporen van fraude staat centraal; het fraudebedrag moet zoveel mogelijk worden teruggevorderd.

Aan de hand van alle beschikbare data die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt mogen worden, doen onze data scientists een voorspelling op persoonsniveau. Deze voorspellingen worden allemaal geanonimiseerd en zijn alleen herkenbaar voor de desbetreffende organisatie. De voorspelling wordt daarnaast zodanig geoptimaliseerd, zodat zoveel mogelijk fraudegevallen door ons voorspeld kunnen worden. Verder worden er zo min mogelijk personen ten onrechte als fraudegeval aangewezen.

Churn voorspellen

Gemeentelijke fraudedetectie

Gemeentelijke fraudepreventie

Schade verhalen

Back to Top